Produkty / Facility Management Software - AFM

AFM - Alstanet Facility Management Software

AFM (Alstanet Facility Management) je moderní CAFM, resp. EAM aplikací splňující nejnáročnější požadavky uživatelů stejně dobře jako technické
a bezpečnostní standardy běžné pro enterprise aplikace.

Jedná se o modulární aplikaci sestávající se až z 25 modulů, základem pak jsou moduly Nemovitosti, Majetek, Subjekty a Zaměstnanci.
Nasazení dalších modulů je pouze otázkou vašeho rozhodnutí. Většina modulů je procesních a obsahuje rozsáhlou logiku zpracování dat, včetně nástrojů
pro řízení workflow, upozorňování u sledovaných parametrů nebo sledování KPI.

Základem je dokonalá datová evidence. Jednotlivé moduly jsou spolu vzájemně logicky propojené a navzájem se na sebe odkazují. K informacím se tak můžete dostat z různých míst ale se stejným výsledkem. Klíčové je správné nastavení primárních dat, která jsou zejména v ekonomické oblasti umístěné mimo naši aplikaci a je vhodné je získávat pomocí můstků. Jedním z modulů jsou i CAD vizualizace, které umožňují prohlížení CAD výkresů prostřednictvím webového prohlížeče s možností zobrazování vrstev, tvorbou tematických map či zobrazování popisek

Typické oblasti nasazení

  • Pasport nemovitostí a areálů
  • Řízení nájemních a dalších smluvních vztahů
  • Technologický pasport
  • Řízení operativní a plánované údržby
  • Evidence majetku a řízení inventur
  • Řízení využití prostoru (spaceplanning), stěhování
  • Řízení vozového parku
  • Energetický management

Naši klienti

Bankovní sektor


Telekomunikace a IT


Státní a veřejný sektor


Energetika a průmysl


Maloobchod


Ostatní