Média

ALSTANET PARTNEREM MICROSOFTU

12.7.2012
Alstanet se stal certifikovaným partnerem společnosti Microsoft. Dosažená kompetence na úrovni Silver Independent Software Vendor (ISV) zaručuje zákazníkům kvalifikované odborníky a nejvyšší možnou kvalitu poskytovaných služeb v oblasti vývoje aplikací na platformě Microsoft.